بانوان

نیلوفر قزلباش

مربی اسپینینگ
spinning

▪️کارشناس تربیت بدنی
▪️مدرک مربیگری درجه 3 اسپینینگ
▪️مدرک مربیگری درجه 2 آمادگی جسمانی
▪️مدرس رسمی فدراسیون در رشته اسپینینگ
▪️سابقه کار در باشگاه جوان :ازسال 1384

مژگان عبدی

مربی بدنسازی
Bodybuilding

▪️مدرک مربیگری درجه ۳ آمادگی جسمانی
▪️مدرک داوری درجه ۳ کونگ فو و فول کنتاکت
▪️سابقه کار در باشگاه جوان :ازسال  1387

بهناز محمدی کنگرانی

مربی اسپینینگ
spinning

▪️کارشناس ارشد تربیت بدنى گرایش رشد و یادگیری حرکتی – دانشگاه تهران
دارای مدارک مربیگری:
▪️درجه 3 آمادگی جسمانی
▪️درجه 3 اسپینینگ

▪️سابقه کار در باشگاه جوان :ازسال  1388

رعنا طالب

مربی بدنسازی
bodybuilding

▪️مدرک درجه 3 مربیگری آمادگی جسمانی
▪️سابقه کار در باشگاه جوان: از سال 1389

فرناز میکائیل زاده

مربی بدنسازی
bodybuilding

▪️کارشناس ارشد تربیت بدنی
▪️سابقه کار در باشگاه جوان: از سال 1392

نهال جهان بین

مربی ایروبیک
aerobic

▪️مدرک درجه 3 آمادگی جسمانی 
▪️سابقه کار در باشگاه جوان :از  سال 1392

نازنین اکبری

مربی فیزیکال فیتنس و بادی ریتم
physical fitness-body rythm

▪️مدرک درجه 3 مربیگری امادگی جسمانی
▪️سابقه کار در باشگاه جوان :از سال 1393

زهره باقری

مربی اسپینینگ
spinning

▪️مدرک مربیگری درجه 3 اسپینینگ 
▪️سابقه کار در باشگاه جوان: از 1395

عاطفه چگینی

مربی کراسفیت
crossfit

▪️مدرک مربیگری درجه 2 آمادگی جسمانی 
▪️سابقه کار در باشگاه جوان :از  سال 1396

سایه فاکری

سایه فاکری

مربی بدنسازی
body building

▪️مدرک کار با دستگاه 
▪️سابقه کار در باشگاه جوان: 1396

فرناز شیرازی

مربی تی آر ایکس فانکشنال
trx functional

▪️مدرک مربیگری درجه 3 آمادگی جسمانی
▪️مدرک مربیگری درجه 3 ایروبیک
▪️سابقه کار در باشگاه جوان :از سال 1396

پرگل نظری

مربی اسپینینگ
spinning

▪️مدرک درجه 3 مربیگری آمادگی جسمانی
▪️سابقه کار در باشگاه جوان :از سال 1396

شبنم ملکی

مربی یوگا
yoga

▪️مدرک مربیگری درجه 2 و 3 یوگا
▪️سابقه کار در باشگاه جوان :از  سال 1397

بهاره جوادی زاده

مربی بدنسازی
body building

▪️مدرک مربیگری درجه ۳ آمادگی جسمانی 
▪️سابقه کار در باشگاه جوان: 1397

زهرا خزائی

مربی بدنسازی
body building

▪️مدرک مربی درجه 3 آمادگی جسمانی 
▪️سابقه کار در باشگاه جوان: از سال 1398

فرانک سلیمانی

مربی بدنسازی
body building

▪️کارشناس تربیت بدنی
▪️سابقه کار در باشگاه جوان :از سال 1399

سروین زین سازی

مربی بادی پامپ
body pump

▪️کارشناس ارشد تربیت بدنى- دانشگاه تهران
▪️سابقه کار در باشگاه جوان :ازسال 1399

صدیقه رضایی فریل

مربی پیلاتس
pilates

▪️مدرک مربیگری درجه ۳ از موسسه پیلاتس ایرانیان
▪️مدرک مربیگری درجه ۳ پیلاتس از فدراسیون ورزش های همگانی
▪️مدرک مربیگری درجه ۳ آمادگی جسمانی از فدراسیون ورزش های همگانی
▪️سابقه کار در باشگاه جوان :ازسال  1399

سهیلا پور عیسی

مربی تی آر ایکس فانکشنال
trx functional

▪️مدرک مربیگری درجه 3 تمرینات معلق
▪️سابقه کار در باشگاه جوان :ازسال 1400

شیما توکلیان

مربی بدنسازی
body building

▪️مدارک مربیگری …
▪️سابقه کار در باشگاه جوان :ازسال 1400

غزل داوودی

مربی بادی ریتم (فیتنس)
body rhythm

▪️مدرک مربیگری درجه 3 امادگی جسمانی 
▪️سابقه کار در باشگاه جوان :ازسال 1400

اسرین فرهادی

مربی کلیستنیکس و فانکشنال
calisthenics-functional

▪️مدرک درجه 3 مربیگری آمادگی جسمانی
▪️سابقه کار در باشگاه جوان :از سال 1400

 

صدیقه پرتوی مقدم

صدیقه پرتوی مقدم

مربی تکواندو
Taekwondo

▪️کارشناس تربیت بدنی

▪️مدرک مربیگری تکواندو

▪️مقام اول مسابقات پومسه قهرمانی کشور

▪️سابقه کار در باشگاه جوان :از سال 1401

پریا علی حسینی

مربی اسپینینگ
spinning

▪️مدرک مربیگری درجه 3 اسپینینگ
▪️مدرک مربیگری درجه 2 امادگی جسمانی
▪️سابقه کار در باشگاه جوان :از سال 1401

لیدا خرسند محمدپور

مربی بوکس و بدنسازی بوکس
kick boxing

▪️مربی و داور رسمی فدراسیون ورزش های رزمی
▪️دان ۴ کیک بوکسینگ در سبک جهانی wka
▪️مدال برنز مسابقات قهرمانی جهان wku سال ۲۰۱۸ آتن
▪️مدال طلای مسابقات آسیایی لبنان در سبک wku در سال ۲۰۱۹
▪️دو مدال طلا در مسابقات قهرمانی جهان در سال ۲۰۱۹ لهستان (سوییدنیکا)
▪️سابقه کار در باشگاه جوان :ازسال  1401

 

ثنا آیینه

مربی بوکس و بدنسازی بوکس
kick boxing

▪️عضو تیم ملی کیک بوکسینگ wka
▪️مربی و داور رسمی فدراسیون ورزش های رزمی
▪️دان ۴ کیک بوکسینگ در سبک جهانیwka
▪️نایت قهرمان جهان در مسابقات قهرمانی جهان wku آتن ۲۰۱۸
▪️مدال طلای مسابقات قهرمانی جهان wka لهستان ۲۰۱۹
▪️دارای قهرمانی چندین دوره کشوری،استانی،چند جانبه
▪️سابقه کار در باشگاه جوان :ازسال  1401

کارولین الیه

مربی تی آر ایکس فانکشنال و کراسفیت
trx functional -crossfit

▪️مدرک مربیگری درجه 3 آمادگی جسمانی
▪️سابقه کار در باشگاه جوان :ازسال 1401

صدف-سره-مربی بدنسازی-باشگاه جوان

صدف سره

مربی بدنسازی
body building

▪️مدرک درجه 3 مربیگری بدنسازی
▪️سابقه کار در باشگاه جوان :از سال 1401 

مینا تقوی

مربی پیلاتس
pilates

▪️کارشناس ارشد تربیت بدنی شاخه روانشناسی ورزشی
▪️مدرک مربیگری  درجه 3 آمادگی جسمانی 
▪️مدرک مربیگری پیلاتس
▪️سابقه کار در باشگاه جوان: از سال 1401

رومینا رضایی

مربی کیک بوکسینگ فول کنتاکت
kick boxing

▪️مدرک مربیگری کیک بوکسینگ
▪️سابقه کار در باشگاه جوان :ازسال 1402

 

نیلوفر قلعه وند

مربی پیلاتس
pilates

▪️پیلاتس
▪️سابقه کار در باشگاه جوان :ازسال 1402 

رومینا مقدم

مربی پیلاتس
pilates

▪️مدرک مربیگری درجه 3 آمادگی جسمانی 
▪️مدرک مربیگری درجه 3 پیلاتس
▪️مدرک مربیگری درجه 3 بدنسازی
▪️سابقه کار در باشگاه جوان :از  سال 1402

پریسا میهن دوست

مربی کراسفیت
crossfit

▪️مدرک مربیگری درجه ۳ بدنسازی
▪️مدرک مربیگری درجه ۳ آمادگی جسمانی
▪️سابقه کار در باشگاه جوان: از سال 1402

نیلوفر جعفرآبادی

مربی فیتنس فانکشنال
fitness functional

▪️کارشناس تربیت بدنی
▪️مدرک مربیگری آمادگی جسمانی درجه 3
▪️سابقه کار در باشگاه جوان: از سال 1402

کرشمه رودباری

مربی بادی ریتم
body rhythm

▪️مدرک مربیگری …
▪️سابقه کار در باشگاه جوان :ازسال 1402

طراوت خاکسار

مربی بدنسازی
body building

▪️قهرمان آسیا و جهان کاراته
▪️مربی عالی بدنسازی از اکادمی ملی المپیک
▪️مدرک مربیگری درجه ۲ بدنسازی
▪️مربی درجه ۱ کاراته
▪️سابقه کار در باشگاه جوان :از سال 1402 

نادیا حاج عبداللهی

مربی تی آر ایکس فانکشنال
trx functional

▪️مدرک مربیگری درجه ۳ آمادگی جسمانی
▪️سابقه کار در باشگاه جوان :از سال 1402

میگل محبی

مربی تی آر ایکس فانکشنال
trx functional

▪️مدرک مربیگری درجه 3 آمادگی جسمانی
▪️سابقه کار در باشگاه جوان :ازسال  1402

 

منیره-موسوی-مربی یوگا-باشگاه جوان

منیره موسوی

مربی یوگا
yoga

▪️مدرک درجه 3 مربیگری بدنسازی
▪️سابقه کار در باشگاه جوان :از سال 1402 

نازنین خانیان

نازنین خانیان

مربی فانکشنال
functional

▪️مدرک مربیگری درجه 3 آمادگی جسمانی
▪️سابقه کار در باشگاه جوان: 1402

دلیله شقاقی-مربی اسپینینگ-باشگاه جوان

دلیله شقاقی ضرغامی

مربی اسپینینگ
spinning

▪️مدرک درجه 3 اسپینینگ
▪️مدرک درجه 3 آمادگی جسمانی
▪️مدرک درجه 3 ایروبیک
▪️دبیر کمیته اسپینینگ استان تهران
▪️سابقه کار در باشگاه جوان :ازسال  1402

مهسا میرمحمدی

مربی بادی ریتم و بادی بالانس
body rhythm-body balance

▪️مدرک مربیگری …
▪️سابقه کار در باشگاه جوان:1402

شبنم قربانی

مربی کیک بوکسینگ
kick boxing

▪️مدرک مربیگری آمادگی جسمانی درجه 3

▪️نفر دوم مسابقات آمادگی جسمانی انتخابی کشور
▪️سابقه کار در باشگاه جوان:1402

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای مجموعه ورزشی جوان محفوظ می باشد