کلاس های آقایان
تعرفه
شهریه
مشاوره و آموزش
آنالیز با متخصص
رژیم غذایی با متخصص
آب
مربی نیمه خصوصی
مربی خصوصی
مهمان
امکان فریز در ثبت نام
شارژ بوفه
بدنسازی تک جلسه
500,000
بدنسازی 2 جلسه ای در یک ماه
900,000
بدنسازی 4جلسه ای در یک ماه
1,300,000
بدنسازی 6 جلسه ای در یک ماه
1,500,000
بدنسازی 8 جلسه ای در یک ماه
2,000,000
بدنسازی 8 جلسه اکو در یک ماه
4,000,000
1 نفر
50,000
پکیج 8جلسه پلاس در یک ماه
5,000,000
1 نفر
100,000
بدنسازی 24 جلسه عادی در 90 روز
5,000,000
1 نفر
بدنسازی 24 جلسه اکو در 90 روز
10,900,000
2 نفر
1 بار
150,000
بدنسازی 24 جلسه پلاس در 90 روز
13,500,000
2 نفر
2 بار
300,000
بدنسازی 12 جلسه در یک ماه
2,500,000
بدنسازی 12 جلسه اکو در یک ماه
5,000,000
1 نفر
100,000
بدنسازی 12 جلسه ای پلاس در یک ماه
7,000,000
1 نفر
1 بار
300,000
بدنسازی 36 جلسه در 90 روز
6,700,000
1 نفر
بدنسازی 36 جلسه اکو در 90 روز
13,500,000
1 نفر
1 نفر
450,000
بدنسازی 36 جلسه پلاس در 90 روز
18,000,000
3 نفر
1 نفر
900,000
بدنسازی 15 جلسه ای
3,000,000
بدنسازی 20 جلسه ای
3,750,000
بدنسازی 50 جلسه در 180 روز
9,000,000
1 نفر
بدنسازی 60 جلسه در 180 روز
10,000,000
2نفر
بدنسازی 70 جلسه در 180 روز
11,000,000
3 نفر
ماهانه unlimited بدنسازی
6,500,000
2 نفر
200,000

مربیان:
اکبر خزایی:شنبه تا پنجشنبه عصر 
اصغر عبایی: شنبه تا پنجشنبه ساعت 10 تا 14
جعفر نوروزی:همه روزه از ساعت 10 تا 22
کاظم زمانی:شنبه تا پنجشنبه صبح و عصر
محمد مهدی منتظران:شنبه تا پنجشنبه ساعت 14 تا 21
حامد حسین زاده:شنبه تا پنجشنبه ساعت 7 تا 12 و 15 تا 19
سامان نوری:شنبه تا پنجشنبه ساعت 7 تا 14

نیما مهری: شنبه تا پنجشنبه ساعت 7تا 15
امیر موذن:شنبه تا پنجشنبه ساعت 14 تا 21

  • برنامه تمرینی: تومان 400,000
  • بادی آنالیز: تومان 200,000
  • رژیم تخصصی:200,000 
روز/ساعت
7-8
19:30-20:30
20:30-21:30
زوج
مهدی میرزایی
مهدی میرزایی
مهدی میرزایی
تعرفه
شهریه
مشاوره و آموزش
آنالیز با متخصص
رژیم غذایی با متخصص
آب
مربی نیمه خصوصی
مربی خصوصی
مهمان
امکان فریز در ثبت نام
شارژ بوفه
تی آر ایکس فانکشنال 12 جلسه در یکماه
2,800,000
1 نفر
تی ار ایکس فانکشنال 36 جلسه در 90 روز
7,500,000
2 نفر
100,000
تی آر ایکس فانکشنال 50 جلسه در 90 روز با امکان استفاده از بدنسازی در تعطیلات
9,000,000
2 نفر
100,000
روز/ساعت
19-20
فرد
شهریار افخم
تعرفه
شهریه
مشاوره و آموزش
آنالیز با متخصص
رژیم غذایی با متخصص
آب
مربی نیمه خصوصی
مربی خصوصی
مهمان
امکان فریز در ثبت نام
شارژ بوفه
ایروبیک فانکشنال8 جلسه در 1 ماه
1,600,000
ایروبیک فانکشنال 24 جلسه در 90 روز
4,250,000
ایرویک فانکشنال 30 جلسه در 90 روز با امکان استفاده از بدنسازی در تعطیلات
5,000,000
2 نفر
100,000
ایروبیک فانکشنال 12 جلسه در 1 ماه
2,000,000
1 نفر
ایروبیک فانکشنال 36 جلسه در 90 روز
5,400,000
2 نفر
100,000
ایروبیک فانکشنال 50 جلسه در 90 روز با امکان استفاده از بدنسازی در تعطیلات
6,000,000
2 نفر
100,000
روز/ساعت
18-19
فرد
سید محمد شفاعی زاده
تعرفه
شهریه
مشاوره و آموزش
آنالیز با متخصص
رژیم غذایی با متخصص
آب
مربی نیمه خصوصی
مربی خصوصی
مهمان
امکان فریز در ثبت نام
شارژ بوفه
پیلاتس 8 جلسه در یکماه
1,800,000
پیلاتس 24 جلسه در 90 روز
4,250,000
پیلاتس 30 جلسه در 90 روز با امکان استفاده از بدنسازی در تعطیلات
5,000,000
2 نفر
100,000
پیلاتس 12 جلسه در 1 ماه
2,200,000
1 نفر
پیلاتس 36 جلسه در 90 روز
5,400,000
2 نفر
100,000
پیلاتس 50 جلسه در 90 روز با امکان استفاده از بدنسازی در تعطیلات
6,000,000
2 نفر
100,000
روز/ساعت
7-8
فرد
محمد جواد عامریان
زوج
تعرفه
شهریه
مشاوره و آموزش
آنالیز با متخصص
رژیم غذایی با متخصص
آب
مربی نیمه خصوصی
مربی خصوصی
مهمان
امکان فریز در ثبت نام
شارژ بوفه
بوکس8 جلسه در یکماه
2,500,000
بوکس 24 جلسه در 90 روز
7,000,000
بوکس 30 جلسه در 90 روز با امکان استفاده از بدنسازی در تعطیلات
8,000,000
2 نفر
100,000
بوکس12 جلسه در 1 ماه
3,000,000
1 نفر
بوکس36 جلسه در 90 روز
8,500,000
2 نفر
100,000
بوکس50 جلسه در 90 روز با امکان استفاده از بدنسازی در تعطیلات
9,500,000
2 نفر
100,000
روز/ساعت
18:30-19:30
زوج
ایمان دهقان
تعرفه
شهریه
مشاوره و آموزش
آنالیز با متخصص
رژیم غذایی با متخصص
آب
مربی نیمه خصوصی
مربی خصوصی
مهمان
امکان فریز در ثبت نام
شارژ بوفه
کلیستنیکس 8 جلسه در یکماه
2,500,000
کلیستنیکس24 جلسه در 90 روز
7,000,000
کلیستنیکس30 جلسه در 90 روز با امکان استفاده از بدنسازی در تعطیلات
7,800,000
2 نفر
100,000
کلیستنیکس 12 جلسه در 1 ماه
3,000,000
1 نفر
کلیستنیکس36 جلسه در 90 روز
8,200,000
2 نفر
100,000
کلیستنیکس50 جلسه در 90 روز با امکان استفاده از بدنسازی در تعطیلات
9,000,000
2 نفر
100,000
روز/ساعت
19:30-20:30
زوج
شهاب حمدالهی
تعرفه
شهریه
مشاوره و آموزش
آنالیز با متخصص
رژیم غذایی با متخصص
آب
مربی نیمه خصوصی
مربی خصوصی
مهمان
امکان فریز در ثبت نام
شارژ بوفه
پارکور 8 جلسه در یکماه
2,500,000
پارکور 24 جلسه در 90 روز
7,000,000
پارکور 30 جلسه در 90 روز با امکان استفاده از بدنسازی در تعطیلات
7,800,000
2 نفر
100,000
پارکور 12 جلسه در 1 ماه
3,000,000
1 نفر
پارکور 36 جلسه در 90 روز
8,200,000
2 نفر
100,000
پارکور 50 جلسه در 90 روز با امکان استفاده از بدنسازی در تعطیلات
9,000,000
2 نفر
100,000
روز/ساعت
17-18
18-19
زوج
مهرداد پارسا
مهرداد پارسا
تعرفه
شهریه
مشاوره و آموزش
آنالیز با متخصص
رژیم غذایی با متخصص
آب
مربی نیمه خصوصی
مربی خصوصی
مهمان
امکان فریز در ثبت نام
شارژ بوفه
12 جلسه در یکماه
4,000,000

روز/ساعت
18
زوج
دانیال میرزایی

تعرفه
شهریه
مشاوره و آموزش
آنالیز با متخصص
رژیم غذایی با متخصص
آب
مربی نیمه خصوصی
مربی خصوصی
مهمان
امکان فریز در ثبت نام
شارژ بوفه
12 جلسه در یکماه
3,000,000

ساعت/ روز
یکشنبه
سه شنبه
17
محمد شفائی زاده
محمد شفائی زاده

تعرفه
شهریه
مشاوره و آموزش
آنالیز با متخصص
رژیم غذایی با متخصص
آب
مربی نیمه خصوصی
مربی خصوصی
مهمان
امکان فریز در ثبت نام
شارژ بوفه
8 جلسه در یک ماه
1,500,000

روز/ساعت
8
فرد
بهمن پناهی

تعرفه
شهریه
مشاوره و آموزش
آنالیز با متخصص
رژیم غذایی با متخصص
آب
مربی نیمه خصوصی
مربی خصوصی
مهمان
امکان فریز در ثبت نام
شارژ بوفه
12 جلسه در یکماه
2,500,000

روز/ساعت
21-7
21-7
شنبه تا پنجشنبه
حامد حسین زاده
امیر موذن

تعرفه
شهریه
مشاوره و آموزش
آنالیز با متخصص
رژیم غذایی با متخصص
آب
مربی نیمه خصوصی
مربی خصوصی
مهمان
امکان فریز در ثبت نام
شارژ بوفه
8 جلسه در یک ماه
2,800,000
12 جلسه در یک ماه
4,200,000

تعرفه
پکیج ای ام اس
شهریه
بدنسازی
مشاوره و آموزش
آنالیز با متخصص
رژیم غذایی با متخصص
آب
مربی نیمه خصوصی
مربی خصوصی
مهمان
امکان فریز در ثبت نام
شارژ بوفه
8 جلسه در یک ماه
5,800,000
12 جلسه در یک ماه
7,600,000

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای مجموعه ورزشی جوان محفوظ می باشد