کلاس های بانوان
تعرفه
حق عضویت
مشاوره ورزشی
بادی آنالیز
رژیم غذایی
آب
مربی
مهمان
فریز
بوفه
تک جلسه
400,000
2 جلسه
700,000
4 جلسه
1,100,000
6 جلسه
1,350,000
8 جلسه
1,600,000
8 جلسه با مربی نیمه خصوصی
3,000,000
نیمه خصوصی
8 جلسه با مربی خصوصی
3,800,000
خصوصی
12 جلسه
1,800,000
12 جلسه با مربی نیمه خصوصی
3,800,000
نیمه خصوصی
12 جلسه با مربی خصوصی
4,800,000
خصوصی
15 جلسه
2,150,000
15 جلسه با مربی نیمه خصوصی
4,350,000
نیمه خصوصی
15 جلسه با مربی خصوصی
5,650,000
خصوصی
20 جلسه
2,700,000
20 جلسه با مربی نیمه خصوصی
5,200,000
نیمه خصوصی
20 جلسه با مربی خصوصی
6,700,000
خصوصی
24 جلسه
3,050,000
24 جلسه با مربی نیمه خصوصی
6,550,000
نیمه خصوصی
24 جلسه با مربی خصوصی
8,050,000
خصوصی
8جلسه (پلاس)
3,700,000
خصوصی
1 نفر
1 بار
100,000
12جلسه (اکو)
4,000,000
نیمه خصوصی
1 نفر
100,000
8جلسه (اکو)
3,400,000
نیمه خصوصی
1 نفر
50,000
12جلسه (پلاس)
4,800,000
خصوصی
1 نفر
1 بار
150,000
24 جلسه (3 ماهه)
4,000,000
1 نفر
24جلسه (3 ماهه اکو)
7,200,000
نیمه خصوصی
1 نفر
1بار
150,000
36 جلسه (3 ماهه )
5,000,000
36 جلسه (3 ماهه اکو)
10,000,000
نیمه خصوصی
1 نفر
450,000
50 جلسه (6ماهه)
7,500,000
2 نفر
100,000
60 جلسه (6 ماهه)
9,000,000
4 نفر
300,000
70جلسه (6ماهه)
10,500,000
6 نفر
500,000

خدمات بدنسازی:مشاوره و آموزش با مربی 1جلسه/آب        نیمه خصوصی:بادی آنالیز            خصوصی:بادی آنالیز/تغذیه

مربیان:

سایه فاکری:شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 تا 15 / پنجشنبه ساعت 9 تا 14

سارا خزایی:شنبه تا چهارشنبه ساعت 15 تا 22 /پنجشنبه ساعت 14 تا 19

صدف سره:شنبه تا چهارشنبه ساعت 15 تا 22 /پنجشنبه ساعت 14 تا 19

بهاره جوادی زاده:روزهای فرد 7 تا 15 و روزهای زوج 7 تا 18/پنجشنبه ساعت 8 تا 14

طراوت خاکسار:روزهای فرد 15 تا 22/پنج شنبه 14 تا 19

فرناز میکائیل زاده: روز های شنبه و چهارشنبه ساعت 12 تا 17 / دوشنبه 13:30 تا 17 

شیما توکلیان: روزهای زوج 11 تا 15

مژگان عبدی:روزهای فرد ساعت 8:30 تا 20:30 و روزهای زوج 8 تا 21:45 /پنجشنبه 8 تا 15:30

فرانک سلیمانی:روزهای زوج 

مارال اسفندیاری:روزهای فرد 

 

  • برنامه تمرینی: 400,000 تومان
  • برنامه غذایی با متخصص 200,000 تومان
  • بادی آنالیز با متخصص:200,000 تومان
روز/ساعت
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
16-17
18-19
18-19:30
پنج شنبه 15:30-14
19-20
19-20
19:30-20:30
زوج
می گل محبی
می گل محبی
فرناز شیرازی
نادیا حاج عبدالهی
کارولین الیه
مژگان عبدی
می گل محبی
کارولین الیه
فرد
می گل محبی
سهیلا پور عیسی
سهیلا پور عیسی
دلیله شقاقی
مژگان عبدی
مژگان عبدی

 

تعرفه
حق عضویت
مشاوره ورزشی
بادی آنالیز
رژیم غذایی
آب
جابه جایی ساعت و روز
فریز
مهمان
امکان استفاده ار بخش بدنسازی در تعطیلات
بوفه
تک جلسه
250,000
12 جلسه(1 ماهه/روز زوج و فرد)
1,900,000
24 جلسه (3 ماهه/روز زوج)
4,500,000
36 جلسه(3 ماهه/روز زوج و فرد)
5,200,000
1 نفر
8 جلسه(1 ماهه/روز فرد)
1,500,000
24 جلسه(3 ماهه/روز فرد)
4,050,000
1 نفر
13 جلسه(1 ماهه ویژه)
2,200,000
1 نفر
100,000
40 جلسه(3 ماهه ویژه)
6,500,000
1 بار
2 نفر
300,000

روز/ساعت
12-13
فرد
سهیلا پور عیسی
تعرفه
حق عضویت
مشاوره ورزشی
بادی آنالیز
رژیم غذایی
آب
جابه جایی ساعت و روز
فریز
مهمان
امکان استفاده از بدنسازی در تعطیلات
بوفه
تک جلسه
250,000
8 جلسه(1 ماهه/روز فرد)
1,900,000
12 جلسه(1 ماهه/روز فرد)
2,300,000
36 جلسه(3 ماهه/روز فرد)
6,500,000
1 نفر
13 جلسه(1 ماهه ویژه)
2,700,000
1 نفر
100,000
40 جلسه(3 ماهه ویژه)
8,000,000
1 بار
2 نفر
300,000
روز/ساعت
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
16-17
17-18
18-19
زوج
عاطفه چگینی
عاطفه چگینی
عاطفه چگینی
عاطفه چگینی
عاطفه چگینی
عاطفه چگینی
عاطفه چگینی
عاطفه چگینی
فرد
پریسا میهن دوست
پریسا میهن دوست
عاطفه چگینی
تعرفه
حق عضویت
مشاوره ورزشی
بادی آنالیز
رژیم غذایی
آب
جابه جایی ساعت و روز
فریز
مهمان
امکان استفاده از بخش بدنسازی در تعطیلات
بوفه
تک جلسه
400,000
12 جلسه(1 ماهه/روز زوج و فرد)
2,500,000
24 جلسه (3 ماهه/روز زوج)
6,000,000
36 جلسه(3 ماهه/روز زوج)
6,900,000
1 نفر
8 جلسه(1 ماهه/روز فرد)
2,000,000
24 جلسه(3 ماهه/روز فرد)
5,500,000
1 نفر
13 جلسه(1 ماهه ویژه)
3,000,000
1 نفر
100,000
40 جلسه(3 ماهه ویژه)
8,300,000
1 بار
2 نفر
300,000
روز/ساعت
10-11
13-14
19-20
20-21
زوج
رومینا رضایی
لیدا و ثنا
لیدا و ثنا
فرد
شبنم قربانی

 

تعرفه
حق عضویت
مشاوره ورزشی
بادی آنالیز
رژیم غذایی
آب
جابه جایی ساعت و روز
فریز
مهمان
امکان استفاده از بدنسازی در تعطیلات
بوفه
تک جلسه
250,000
8 جلسه(1 ماهه/روز فرد)
1,500,000
12 جلسه(1 ماهه/روز زوج)
1,800,000
24 جلسه (3 ماهه/روز زوج)
4,300,000
36 جلسه(3 ماهه/روز زوج)
5,000,000
1 نفر
13 جلسه(1 ماهه ویژه)
2,000,000
1 نفر
100,000
40 جلسه(3 ماهه ویژه)
6,000,000
1 بار
2 نفر
300,000

روز/ساعت
8:30-9:30
9:30-10:30
10-11:15 (cx)
11-12
11:15-12:15 (فانکشنال)
12:15-13:15
16-17
17-18
18-19
19-20
19-20:15(پاور)
20-21
زوج
نیلوفر قزلباش
نیلوفر قزلباش
نیلوفر قزلباش
نیلوفر قزلباش
نیلوفر قزلباش
نیلوفر قزلباش
پرگل نظری
فرد
زهره باقری
بهناز محمدی
پرگل نظری
دلیله شقاقی
زهره باقری
زهره باقری
پریچهر علی حسینی
تعرفه
حق عضویت
مشاوره ورزشی
بادی آنالیز
رژیم غذایی
آب
جابه جایی ساعت و روز
فریز
مهمان
امکان استفاده از بخش بدنسازی در تعطیلات
بوفه
تک جلسه
250,000
12 جلسه(1 ماهه/روز زوج )
1,500,000
24 جلسه (3 ماهه/روز زوج)
3,600,000
36 جلسه(3 ماهه/روز زوج)
4,050,000
1 نفر
8 جلسه(1 ماهه/روز فرد)
1,200,000
24 جلسه(3 ماهه/روز فرد)
3,200,000
1 نفر
13 جلسه(1 ماهه ویژه)
2,000,000
1 نفر
100,000
40 جلسه(3 ماهه ویژه)
5,800,000
1 بار
2 نفر
300,000
10جلسه (1 ماهه/روزفرد)پاور
1,800,000
30جلسه (3ماهه/روز فرد )پاور
5,000,000
40جلسه (3ماهه)پاور
6,000,000
روز/ساعت
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14 (پیشرفته)
15-16
17-18
18-19
19-20
زوج
صدیقه رضایی
صدیقه رضایی
صدیقه رضایی
صدیقه رضایی
صدیقه رضایی
رومینا مقدم
مینا تقوی
مینا تقوی
مینا تقوی
فرد
نیلوفر قلعه وند
مریم قرائیان
تعرفه
حق عضویت
مشاوره ورزشی
بادی آنالیز
رژیم غذایی
آب
جابه جایی ساعت و روز
فریز
مهمان
امکان استفاده از بدنسازی در تعطیلات
بوفه
تک جلسه
250,000
12 جلسه(1 ماهه/روز زوج)
1,400,000
24 جلسه (3 ماهه/روز زوج)
3,150,000
36 جلسه(3 ماهه/روز زوج)
3,750,000
1 نفر
13 جلسه(1 ماهه ویژه)
2,000,000
1 نفر
100,000
40 جلسه(3 ماهه ویژه)
5,800,000
1 بار
2 نفر
300,000
روز/ساعت
10-11
16-17
زوج
نازنین اکبری
نازنین اکبری
تعرفه
حق عضویت
مشاوره ورزشی
بادی آنالیز
رژیم غذایی
آب
جابه جایی ساعت و روز
فریز
مهمان
امکان استفاده از بدنسازی در تعطیلات
بوفه
تک جلسه
250,000
12 جلسه(1 ماهه/روز زوج)
1,500,000
24 جلسه (3 ماهه/روز زوج)
3,600,000
36 جلسه(3 ماهه/روز زوج)
4,500,000